สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: เข้า tell me more ไม่ได
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Saturday, 21 November 2015, 4:19 PM
 

ลองทำการ reset Internet Explorer แล้วเข้าใช้งานใหม่นะครับ
 
1) คลิกที่เมนูรูปเฟืองของ Internet Explorer
2) เลือก Internet options
3) เลือกแถบ Advanced
4) คลิกที่ปุ่ม Reset
5) เลือก Delete personal settings
6) คลิกที่ปุ่ม Reset
7) ปิด Internet Explorer แล้วเปิดใหม่
8) ทำการตรวจสอบเครื่องตามขั้นตอนในลิงก์ http://tmm.psu.ac.th/mod/page/view.php?id=14