สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: เข้าใช้งานทำแบบฝึกไม่ได้ครับ
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Tuesday, 24 November 2015, 10:00 AM
 

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุครับ

1) Flash player : ให้ทำการ upgrade version ของ flash player ให้เป็นรุ่นล่าสุด (http://tmm.psu.ac.th/mod/page/view.php?id=34)

2) Toolbar : ให้ทำการ uninstall พวกโปรแกรมที่มีชื่อเกี่ยวกับ toolbar ออก เข้าไปทำที่ Control Panel > Programs and Features

3) version ของ Internet Explorer : ให้ทำการ upgrade version ของ internet explorer ให้เป็น version ล่าสุด

4) Antivirus : ก่อนเข้าใช้งาน Tell Me More ให้ลองปิดโปรแกรม antivirus