สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of APISIT CHUMPRAMAN
สอบถามคะแนนสอบ
by APISIT CHUMPRAMAN - Wednesday, 30 December 2015, 4:18 PM
 

พี่ครับคือผมอยากทราบคะแนนสอบ TTM ก่อนที่จะรู้ว่าต้องได้เรียนกี่ชั่วโมงดูได้อย่างไรครับ

 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: สอบถามคะแนนสอบ
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Wednesday, 30 December 2015, 11:34 PM
 

ถ้าสอบ Placement Test เสร็จแล้วให้เข้าไปที่เมนู Your objectives กดปุ่ม Confirm 1 ครั้งแล้วจะเห็นระดับของการสอบที่เราสอบได้ครับ จำนวนชั่งโมงที่ต้องเรียนเพื่อที่จะสามารถสอบ Progress Test ได้เป็นตามนี้ครับ

Beginner : 50 ชม.

Intermediate : 40 ชม.

Intermediate+ : 30 ชม.

 Advanced : 20 ชม.

 

Note:

1) หลังจากสอบเสร็จแล้วต้องรอผู้ดูแลระบบของคณะของตนเองจัดระดับให้ ถ้าผู้ดูแลระบบยังไม่ทำให้ก็ติดต่อไปหาได้ครับ

2) จำนวนชั่วโมงข้างต้นเป็นจำนวนชั่วโมงสำหรับสอบ Progress Test เท่านั้น นักศึกษาอาจจะมีเกณฑ์อย่างอื่นที่ทำให้ต้องเรียนมากกว่านั้น อย่างเช่น เกณฑ์ของคณะ เกณฑ์ของรายวิชา เป็นต้น