สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: หน้าจอใช้งานว่างเปล่า
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Tuesday, 5 January 2016, 11:11 PM
 

ลองทำการ reset Internet Explorer แล้วเข้าใช้งานอีกครั้งนะครับ
 
1) คลิกที่เมนูรูปเฟืองของ Internet Explorer
2) เลือก Internet options
3) เลือกแถบ Advanced
4) คลิกที่ปุ่ม Reset
5) เลือก Delete personal settings
6) คลิกที่ปุ่ม Reset
7) ปิด Internet Explorer แล้วเปิดใหม่
8) ทำการตรวจสอบเครื่องตามขั้นตอนในลิงก์ http://tmm.psu.ac.th/mod/page/view.php?id=14