สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: login ได้ แต่เข้าทำแบบฝึกหัดไม่ได้ค่ะ
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Tuesday, 12 January 2016, 4:34 PM
 

ปัญหาดังกล่าวเกิดจากรุ่นของ Flash Player ที่ถูกติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานกับ Tell Me More ได้ อ่านวิธีแก้ปัญหาได้จาก http://tmm.psu.ac.th/mod/page/view.php?id=46