สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: ใช้ Firefox ก็ยังได้อยู่นะ ไม่จำเป็นต้องใช้ IE
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Monday, 1 February 2016, 10:27 AM
 

สำหรับการเรียนบทเรียนจำเป็นต้องใช้ Internet Explorer เท่านั้นครับถึงจะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งาน Internet Explorer ส่วนมากแล้วเมื่อคลิกเข้าบทเรียนจะพบกับหน้าจอดังรูปครับ หรือถ้าเข้าได้ก็จะไม่สามารถใช้งานบทเรียน Speaking ได้ โดยบทเรียนจะขึ้นเป็นรูปกากบาท เพราะตัวสังเคราะห์เสียงที่ติดตั้งในเครื่องเป็น ActiveX ซึ่งใช้งานกับ browser อื่นไม่ได้นอกจาก Internet Explorer ครับ