สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of CHITCHAMAI OVATLARNPORN
user name tutor
by CHITCHAMAI OVATLARNPORN - Friday, 6 May 2016, 7:28 PM
 

ด้วยอาจารย์ กฤษณ์ ได้ตั้ง user name และ password ให้ อาจารย์ ในฐานะ tutor แต่ทำไม login ไม่ได้

อาจารย์ต้องการเข้าไปตรวจสอบการ เข้าไปทำ Tell me more ของนักศึกษาเภสัช ปี 5 ที่ลงรายวิชา English for pharmacy profesional ค่ะ

ซึ่งกำหนดว่านักศึกษาทุกคนต้องเข้าไปทำ Placement test ใน Tell me more ค่ะ

แนะนำด้วยค่ะ

 

อ.ชิตชไม โอวาทฬารพร

คณะเภสัชศาสตร์

 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: user name tutor
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Saturday, 7 May 2016, 12:58 PM
 

การใช้ username ของ Tutor ต้องทำการติดตั้ง Tutor tools ก่อนนะครับ (ดาวน์โหลดจาก http://tellmemore.psu.ac.th/tmm58/update/instTutorTools.exe) แต่การใช้งาน Tutor tools ไม่เหมาะกับการตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาหลายคน เพราะต้องคลิกเข้าไปดูทีละคน

 

วิธีการดูข้อมูลที่เหมาะสมกว่าคือ export ข้อมูลการใช้งานออกมาเป็น excel จาก http://tellmemore.psu.ac.th/tmm58/administration/ หลังจาก login เข้าไปแล้วให้คลิกที่แถบ Detailed Tracking แล้วคลิกที่ Excel Export แต่ account สำหรับการ login และกลุ่มข้อมูลที่สามารถจะ export ออกมาได้ต้องให้ admin Tell Me More คณะตั้งค่าให้ครับ (ตั้งค่าผ่าน Admin Tools ในเมนู Client groups)

Picture of CHITCHAMAI OVATLARNPORN
Re: user name tutor
by CHITCHAMAI OVATLARNPORN - Saturday, 7 May 2016, 4:49 PM
 

เรียนคุณสุวัฒน์

เข้าไปที่  http://tellmemore.psu.ac.th/tmm58/administration/ 

แล้วค่ะ

แต่ไม่สามารถ ใช้ user name และ password ที่มี login ได้ค่ะ

ขอความช่วยเหลือด่วนค่ะ

เพราะต้องเข้าไปเช็คผลการเรียนของนักศึกษา ค่ะ เนืาองจากแจ้งนักศึกษาให้ทำ progress test ก่อนวันที่ 10 ค่ะ

อ.ชิตชไม

Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: user name tutor
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Saturday, 7 May 2016, 8:39 PM
 

การจะเข้าไปที่ http://tellmemore.psu.ac.th/tmm58/administration/ ได้ต้องให้ผู้ดูแลระบบ Tell Me More ของคณะ (อ.กฤษณ์?) เป็นผู้สร้าง account ให้นะครับ