สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: user name tutor
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Saturday, 7 May 2016, 8:39 PM
 

การจะเข้าไปที่ http://tellmemore.psu.ac.th/tmm58/administration/ ได้ต้องให้ผู้ดูแลระบบ Tell Me More ของคณะ (อ.กฤษณ์?) เป็นผู้สร้าง account ให้นะครับ