สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: จำนวนชั่วโมงเรียน
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Thursday, 1 September 2016, 2:22 PM
 

บทเรียนที่เลือกแล้วลบออกไม่ได้ครับ สำหรับบทเรียนไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็ปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ ได้ครับ ไม่มีผลต่อการนับจำนวนชั่วโมงเรียน และถ้าอยากจะเพิ่มบทเรียนใหม่ก็ให้เข้าไปที่เมนู your objective แล้วเลือกบทเรียนใหม่ได้เลยครับ