สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: เข้ารหัส tell me more ไม่ได้ค่ะ
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Thursday, 8 September 2016, 11:10 AM
 

ทางคณะจะเป็นผู้แจกรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบ Tell Me More ครับ ผู้ใช้จะได้รับรหัสผ่านใหม่ในแต่ละปีการศึกษา หากในปีการศึกษา 2559 ยังไม่ได้รับ account สำหรับเข้าใช้งานระบบ Tell Me More ก็ให้ติดต่อไปที่ผู้ดูแล Tell Me More ของคณะของตนเองครับ