สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: tell me more สำหรับรหัส นศ58 เปิดไม่ได้
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Thursday, 22 September 2016, 4:58 PM
 

account 5820710226 ของระบบ Tell Me More ปี 2558 หมดอายุเมื่อวันที่ 2016-08-07 ครับ ถ้ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องการใช้งาน account เดิมก็สามารถแจ้งผู้ดูแลระบบของคณะให้ทำการขยายเวลาของ account ได้ แต่ปกติแล้วจะใช้วิธีรับ account ใหม่ของระบบ Tell Me More ปีการศึกษาใหม่แทนครับ