สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: เข้าระบบ tellme more ไม่ได้
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Saturday, 1 October 2016, 5:45 PM
 

account ของ Tell Me More ปกติจะมีอายุ 1 ปี ดังนั้น account ที่น้องได้รับเมื่อปีการศึกษา 2558 ได้หมดอายุลงแล้วจึงเจอกับข้อความดังกล่าว หากต้องการใช้งานระบบ Tell Me More ในปีการศึกษา 2559 ก็ต้องขอ account ใหม่จากผู้ดูแลระบบของคณะของตนเองครับ