สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: รายละเอียดการสอบ TMM
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Thursday, 24 November 2016, 10:16 AM
 

1.เรียนแค่ 60 ชั่วโมง ไม่ใช่ 90 ชั่วโมงใช่มั้ยค่ะ

ใช่ครับ

2.ถึงสอบผ่านได้ 5 คะแนนในครั้งแรกแล้วก็ยังต้องสอบหลังเรียนอีกใช่มั้ยค่ะ แล้วถ้าได้คะแนนน้อยกว่าเดิมจะนับคะแนนที่มากที่สุดรึป่าวค่ะ และสำหรับคนที่สอบผ่านแล้วยังต้องสอบในรอบต่อๆไปอีกรึป่าว

การสอบก่อน-หลังเรียนถือเป็นกิจกรรมการใช้งาน TMM ของคณะซึ่งผู้เรียนต้องดำเนินการโดยไม่เกี่ยวว่าจะสอบได้กี่คะแนนครับ ยกเว้นว่าคณะแจ้งว่าไม่ต้องใช้งานระบบ TMM หรือไม่ต้องสอบ ส่วนการนำคะแนนที่สอบได้ไปใช้ยื่นจบผู้เรียนสามารถเลือกคะแนนของภาคการศึกษาไหนก็ได้ไปยื่นครับ (ที่จริงแล้วเลือกได้เฉพาะคะแนนที่ยังมีผลการใช้งาน เพราะประกาศมหาวิทยาลัยแจ้งว่าคะแนนที่ยื่นต้องเกิดจากการสอบในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ยื่นจบ)  ซึ่งปกติก็ควรจะเลือกคะแนนที่ได้สูงที่สุดไปยื่นครับ

> 3.คนที่เรียนไม่ครบตามกำหนดชั่วโมงจะมีสิทธิสอบหลังเรียนมั้ยค่ะ

ถ้าเรียนไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ปุ่มการสอบ Progress Test ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาครับ จึงไม่สามารถทำการสอบได้