สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of JIRATTHITIKAL POOLTAWEE
แผนการเรียนมันเพิ่มขึ้น
by JIRATTHITIKAL POOLTAWEE - Friday, 25 November 2016, 9:28 PM
 

ไม่แน่ใจว่าไปกดโดนตรงไหนรึเปล่า มันเลยเพิ่มการเรียนให้ มีทั้งด้าน IT ธุรกิจ เป็นร้อยชั่วโมงเลยค่ะ แล้วกำหนดชั่วโมงอย่างน้อยที่ให้ทำก็เป็นร้อยชั่วโมงด้วย ซึ่งของเพื่อนแค่ 60 ชั่วโมง สามารถแก้ไขตรงไหนได้บ้างคะ แล้วจะมีผลในการสอบ TMM ในครั้งต่อไปรึเปล่าคะ ขอบคุรค่ะ

 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: แผนการเรียนมันเพิ่มขึ้น
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Monday, 28 November 2016, 10:37 AM
 

1) จำนวนบทเรียนที่เพิ่มขึ้นมาจากการเลือกเพิ่มที่เมนู Your objectives ครับ เมนูนี้ใช้สำหรับเลือกบทเรียนที่เราต้องการจะเรียนครับ บทเรียนที่เพิ่มขึ้นมาไม่มีผลต่อจำนวนชั่วโมงที่ต้องเรียนครับ และก็ไม่จำเป็นต้องเรียนทุกบทเรียนที่ปรากฏขึ้นมาครับ เลือกเรียนเฉพาะบทเรียนที่อยากเรียนก็ได้

2) กำหนดจำนวนชั่วโมงที่น้องกล่าวถึงน่าจะมาจากการดูจำนวนชั่วโมงในเมนู Evaluating what I've learned ในเมนูนี้จะแสดงจำนวนชั่วโมงที่จะต้องเรียนเพิ่มเติมก่อนที่จะสามารถสอบ Progress test ได้ (สอบครั้งที่ 2) ปกติแล้วจำนวนชั่วโมงที่ปรากฏในเมนูนี้ในตอนแรกสุดจะเป็น 150 ชม. ทุกคนครับ หลังจากที่ทำการสอบ Placement test (สอบครั้งแรก) เสร็จแล้วทางผู้ดูแลระบบ Tell Me More ของแต่ละคณะจะทำการจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับคะแนนที่สอบได้ ซึ่งจะทำให้จำนวนชั่วโมงตรงนี้ลดลงจาก 150 ชม. เหลือเป็นจำนวนตามระดับที่ผู้ใช้สอบได้ แต่เท่าที่ผมเข้าไปตรวจสอบดูพบว่าผู้ดูแลน่าจะจงใจตั้งเวลาไว้ให้ทุกคนในคณะอก. มีจำนวนชั่วโมงก่อนจะสอบ Progress test เป็น 150 ชม. ครับ จะได้ไม่มีใครสามารถสอบ Progress test ได้ก่อน ไว้พอถึงเวลาที่กำหนดแล้วทางคณะจะจัดให้มีการสอบ Progress test จึงจะค่อยปรับลดจำนวนชั่วโมงในส่วนนี้ ถ้าไม่แน่ใจอย่างไรให้ติดต่อไปที่ผู้ดูแล Tell Me More ของคณะของตนเองครับ