สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUPPANIT SITTIKARN
จำนวนชั่วโมงที่เรียน
by SUPPANIT SITTIKARN - Saturday, 26 November 2016, 12:23 PM
 

เรียนพรีแพรแล้วมันต้องเรียน 60 ชั่วโมง แต่ในระบบขึ้นชั่วโมงที่ต้องเรียนเป็น 150 ชั่วโมงค่ะ

 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: จำนวนชั่วโมงที่เรียน
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Monday, 28 November 2016, 1:59 PM
 

หลังจากการสอบ Placement Test (สอบครั้งแรกก่อนเข้าเรียน) ทางผู้ดูแลระบบ Tell Me More ของคณะจะต้องดำเนินการจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับที่ผู้เรียนสอบได้ (Beginner, Intermediate, ...) หลังจากจัดกลุ่มแล้วจำนวนชั่วโมงที่แสดงในระบบก็จะปรับลดลงตามระดับขั้นการเรียนครับ

- 150 ชม. ที่แสดงไม่เกี่ยวกับวิชา Prepare English ครับ การนับจำนวนชั่วโมงทำโดยเอาข้อมูลในช่อง "Time spent/เวลาที่ใช้งาน" ของทุกบทเรียนที่ปรากฏในหน้าหลังจากการ login มารวมกันครับ น้องเรียนให้ครบ 60 ชม. ไปโดยไม่ต้องสนตัวเลข 150 ชม. ได้เลยครับ

- 150 ชม. ที่แสดงนั้นคือจำนวนชั่วโมงที่ต้องเรียนให้ถึงเพื่อที่จะสอบ Progress Test ได้ (สอบครั้งที่ 2) ผู้ดูแลระบบบางคณะจงใจทีจะไม่จัดระดับให้ก่อน เพื่อป้องกันผู้เรียนบางคนทีเรียนครบจำนวนชั่วโมงแล้วทำการสอบ Progress Test ก่อนจะถึงเวลาที่กำนหนดไว้ครับ ถ้าไม่แน่ใจอย่างไรให้สอบถามไปทางผู้ดูแลระบบ Tell Me More ของคณะของตนเองครับ