สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: ทำไม user ถูกระงับการใช้งานครับ
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Tuesday, 9 May 2017, 10:42 PM
 

น่าจะเป็นเพราะน้องเข้าใช้งานระบบ Tell me more ของปีการศึกษา 2558 ครับ ซึ่ง account ของน้องในระบบนั้นหมดอายุลงแล้ว (ปกติ account ของ Tell me more จะมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่สร้าง)

ระบบ Tell me more จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทุก ๆ ปีการศึกษาใหม่ครับ และผู้ใช้ก็จะได้รับ account ใหม่ในระบบใหม่ด้วย ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 น้องก็ควรเข้าใช้ระบบ Tell me more 59 ซึ่ง link คือ http://tellmemore.psu.ac.th/TMM59/

ถ้าไม่แน่ใจเรื่องรหัสผ่านให้ทำตามขั้นตอนตามลิงก์นี้ http://tmm.psu.ac.th/mod/page/view.php?id=16 เพื่อให้ระบบส่งรหัสผ่านให้ทางอีเมลนะครับ