สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of JIRAWAT JONGSRIWARAT
ชั่วโมงที่ต้องเรียนเพื่อสอบ Progress test มากเกินไป
by JIRAWAT JONGSRIWARAT - Wednesday, 20 September 2017, 4:45 PM
 

สอบ placement test ได้ 8.3 ตามที่เค้าบอกคือ 20 ชั่วโมง ถึงจะสอบ progress test ได้ แต่ของผมต้องทำถึง 150 ชม. เป็นเพราะอะไรครับ 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: ชั่วโมงที่ต้องเรียนเพื่อสอบ Progress test มากเกินไป
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Thursday, 21 September 2017, 12:05 PM
 

หลังจากสอบ Placement Test เสร็จแล้วต้องรอทางผู้ดูแล Tell Me More ของคณะทำการจัดกลุ่มระดับก่อนครับ ถ้ายังไม่จัดกลุ่มระบบก็จะแสดงจำนวนชั่วโมงเป็น 150 ชม. หรือบางคณะอาจจะจงใจตั้งค่าจำนวนชั่วโมงไว้ที่ 150 ชม. เพื่อป้องกันนักศึกษาบางคนที่เรียนครบจำนวนชั่วโมงเสร็จเร็วไปสอบ Progress test ก่อนด้วยตนเองครับ พอถึงเวลาจะสอบทางคณะจึงจะปรับเวลาลดลงให้เพื่อให้นักศึกษาสามารถสอบได้