สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of NURUL-IMAN WAHA
เข้า tmm ไม่ได้ค่ะ
by NURUL-IMAN WAHA - Saturday, 4 November 2017, 6:07 PM
 

มันขึ้นว่า  จำนวนเครื่องที่สามารถใช้งานพร้อมกันได้เต็มแล้ว

 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: เข้า tmm ไม่ได้ค่ะ
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Monday, 6 November 2017, 11:19 AM
 

ปัญหานี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นข้อจำกัดของทางระบบเครือข่ายหรือไม่ ไม่ทราบว่าขณะที่เกิดปัญหาขึ้นใช้งานอนิเตอร์เน็ตของอะไรครับ