สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: การยื่นคะแนนจบ
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Thursday, 25 January 2018, 11:41 AM
 

ยื่นได้ครับ ปกติแล้วทางคณะที่ทำการคุมสอบจะสรุปคะแนนส่งมาให้ผม แล้วผมยื่นต่อให้กับทะเบียนกลาง นักศึกษาไม่ต้องยื่นคะแนน TMM ด้วยตนเอง แค่เช็คในระบบ SIS (http://sis.psu.ac.th) ก็จะมีการแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ครับ แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของทางทะเบียนกำลังปรับหน้าเว็บของ SIS เพื่อให้แสดงผลในส่วนนี้อยู่ นักศึกษาจึงยังไม่เห็นข้อมูลในส่วนนี้ครับ