สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: มีเรื่องจะสอบถามหน่อยครับ
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Saturday, 18 August 2018, 2:19 AM
 

ลองตรวจสอบดูว่า

1) ใช้งานรหัสผ่าน Tell Me More ที่ได้มาจากคณะหรือไม่

2) มีการเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วหรือไม่

3) เข้าใช้งานถูกที่หรือไม่ ให้เข้าจาก tmm.psu.ac.th แล้วกดปุ่ม START สีแดง

ถ้าทำตามข้อข้างบนแล้วยังใช้งานไม่ได้ให้ลองกู้คืนรหัสผ่าน โดยดูวิธีทำจาก