สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of ANWA MABAKO
สอบถามครับ
by ANWA MABAKO - Saturday, 26 January 2019, 11:22 PM
 

ใน mis center ไม่ขึ้นแจ้งกรณีผ่านหรือไม่ผ่านการสอบ tmm  ครับ

เป็นนักศึกษาย้ายคณะครับ


 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: สอบถามครับ
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Monday, 28 January 2019, 6:17 PM
 

 ขอทราบรหัสนักศึกษาเดิมและรหัสนักศึกษาใหม่ด้วยครับ