สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: สอบ placement ผ่านแล้ว จำเป็นต้องเก็บชม.ให้ครบตามกำหนดไหมคะ
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Friday, 18 October 2019, 9:05 AM
 

ปกติแล้วเรื่องการสอบผ่านกับการเก็บจำนวนชั่วโมงไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ

การสอบผ่านเป็นเรื่องเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่ใช้สำหรับการจบการศึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าสอบผ่านแล้วจริง ๆ ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลจากระบบ sis.psu.ac.th ว่ามีการแสดงข้อมูลการสอบผ่านเรียบร้อยนะครับ

ส่วนเรื่องการเก็บจำนวนชั่วโมงอาจจะเป็นนโยบายของทางคณะหรือเป็นการเก็บคะแนนของรายวิชาที่ลงทะเบียน ดังนั้นต้องตรวจสอบกับเกณฑ์ของคณะหรือเกณฑ์การเก็บคะแนนของรายวิชาที่เรียนเองนะครับ เพราะทางส่วนกลางไม่มีการกำหนดให้เก็บจำนวนชั่วโมงเรียนของ TMM แล้วนะครับ