สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: เข้าระบบไม่ได้ค่ะ
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Friday, 20 December 2019, 3:09 PM
 

รหัสผ่านที่น้องพูดถึงน่าจะเป็นรหัสผ่านที่ได้รับเมื่อปีการศึกษาก่อนหน้า ซึ่งในปีการศึกษาปัจจุบันรหัสผ่านดังกล่าวได้หมดอายุแล้ว ดังนั้นถ้าต้องการใช้งาน TMM ในปีการศึกษานี้ให้ขอรหัสผ่านใหม่จากทางคณะของตนเองนะครับ