สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of KORAWIT SASANG
เกี่ยวข้องกับการนับชั่วโมง ของ TMM
by KORAWIT SASANG - Wednesday, 21 January 2015, 8:28 PM
 

หลังที่เรียน tmm ครบ 50 ชม ที่ระบบกำหนดให้ทำ ก็ได้ทำแบบทดสอบหลังเรียนไปครับ ตั้งแต่ทำแบบทดสอบไประบบ tmm ก็ไม่นับชั่วโมงเรียนต่อให้หรือเริ่มนับใหม่ ทั้งๆที่เรียนไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถทราบชั่วโมงเรียนได้


 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: เกี่ยวข้องกับการนับชั่วโมง ของ TMM
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Thursday, 22 January 2015, 10:11 AM
 

หลังจากสอบ Progress test แล้วจะไม่สามารถดูจำนวนชั่วโมงผ่านเมนู Evaluating what I've learned ได้ครับ แต่ระบบยังคงนับเวลาเรียนให้อยู่ เราสามารถทราบเวลาเรียนรวมของเราได้โดยการนำเวลาในช่อง Time spent ของแต่ละบทเรียนในเมนู Your Training มาบวกกันครับ