สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: เกี่ยวข้องกับการนับชั่วโมง ของ TMM
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Thursday, 22 January 2015, 10:11 AM
 

หลังจากสอบ Progress test แล้วจะไม่สามารถดูจำนวนชั่วโมงผ่านเมนู Evaluating what I've learned ได้ครับ แต่ระบบยังคงนับเวลาเรียนให้อยู่ เราสามารถทราบเวลาเรียนรวมของเราได้โดยการนำเวลาในช่อง Time spent ของแต่ละบทเรียนในเมนู Your Training มาบวกกันครับ