สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of JANTANA PETCHARAT
เวลาที่ต้องเรียน tell me more สำหรับหน่วยงาน ก่อนสอบ Progress test
by JANTANA PETCHARAT - Thursday, 22 January 2015, 1:17 PM
 

จากตารางกำหนดการใช้งานโปรแกรม  สำหรับหน่วยงาน  ปี 2557 กำหนดให้เรียนอย่างน้อย 70 ชม. แต่เจ้าหน้าปี 2557 เร่ียนได้  50 ชม. ก็มีปุ่ม Progress test ให้สอบได้แล้ว จำเป็นต้องเรียนให้ครบ 70 ชม. หรือไม่ หรือว่าสามารถสอบได้เลย

 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: เวลาที่ต้องเรียน tell me more สำหรับหน่วยงาน ก่อนสอบ Progress test
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Thursday, 22 January 2015, 3:03 PM
 

แสดงว่าผู้ดูแลระบบตั้งค่าผิดครับ ต้องแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบของหน่วยงานของตนเองให้ตรวจสอบการตั้งค่าการสอบ progress test ครับ

Picture of JANTANA PETCHARAT
Re: เวลาที่ต้องเรียน tell me more สำหรับหน่วยงาน ก่อนสอบ Progress test
by JANTANA PETCHARAT - Wednesday, 4 February 2015, 11:19 AM
 

เจ้าหน้าที่ระบบได้ตรวจสอบการ set เวลาในการเรียนสำหรับปี 2557 เป็น 70 ชม. แล้ว แต่ผู้เรียนที่เรียนครบ 50 ชม จะสามารถสอบ Progress test ได้อยู่  รบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะคะ หน่วยงาน คือ สำนักวิจัยและพัฒนา ค่ะ

Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: เวลาที่ต้องเรียน tell me more สำหรับหน่วยงาน ก่อนสอบ Progress test
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Wednesday, 4 February 2015, 1:53 PM
 

ในกรณีที่ผู้เรียนสังกัดอยู่มากกว่า 1 Student groups ระบบจะนำค่าจำนวนชั่วโมงที่น้อยที่สุดในกลุ่ม Student groups นั้นมาใช้งานครับ ตัวอย่างเช่น ผู้เรียนสังกัดอยู่ใน Student groups ซึ่งตั้งค่าชั่วโมงสอบเป็นดังนี้

  • Division4 (70 ชม.)
  • Self-learning (50 ชม.)
  • Staff (50 ชม.)
  • 2557 (50 ชม.)

ผู้เรียนคนนี้จะสามารถสอบ Progress test ได้เมื่อเรียนไปแล้วอย่างน้อย 50 ชม.ครับ --> MIN(70, 50, 50, 50) = 50