สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: เวลาที่ต้องเรียน tell me more สำหรับหน่วยงาน ก่อนสอบ Progress test
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Wednesday, 4 February 2015, 1:53 PM
 

ในกรณีที่ผู้เรียนสังกัดอยู่มากกว่า 1 Student groups ระบบจะนำค่าจำนวนชั่วโมงที่น้อยที่สุดในกลุ่ม Student groups นั้นมาใช้งานครับ ตัวอย่างเช่น ผู้เรียนสังกัดอยู่ใน Student groups ซึ่งตั้งค่าชั่วโมงสอบเป็นดังนี้

  • Division4 (70 ชม.)
  • Self-learning (50 ชม.)
  • Staff (50 ชม.)
  • 2557 (50 ชม.)

ผู้เรียนคนนี้จะสามารถสอบ Progress test ได้เมื่อเรียนไปแล้วอย่างน้อย 50 ชม.ครับ --> MIN(70, 50, 50, 50) = 50