สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: รหัสลงทะเบียนโดนระงับ
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Monday, 9 February 2015, 12:04 AM
 

ปัญหานี้เกิดจาก account หมดอายุครับ account ปกติจะมีอายุ 1 ปี แต่ได้มีนโยบายจากทางส่วนกลางให้ทำการขยายเวลาของ account ให้หมดอายุในวันที่ 31 ก.ค. 58 การที่ account หมดอายุแสดงว่าทางผู้ดูแลระบบของคณะ/หน่วยงานไม่ได้ทำการขยายเวลาของ account ให้ครับ ต้องติดต่อไปยังผู้ดูแลระบบของคณะ/หน่วยงานของตนเองนะครับ