สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of WARUT CHANASIT
มีกำหนดการใหม่ เรื่องจำนวนเวลา แต่ยังสอบ progress ไม่ได้
by WARUT CHANASIT - Wednesday, 18 February 2015, 12:02 AM
 

มีกำหนดเวลาชั่วโมง ซึ่งแบ่งตาม placement test ออกมา ว่า Advanced เรียนอย่างน้อย 20 ชม แต่ผมไปดูส่วนที่จะสอบ ระบบแจ้งว่าต้องมีชั่วโมงอย่างน้อย 70 เหมือนเดิม ไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร และควรทำอย่างไรครับ


 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: มีกำหนดการใหม่ เรื่องจำนวนเวลา แต่ยังสอบ progress ไม่ได้
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Wednesday, 18 February 2015, 10:08 AM
 

หากเกิดปัญหานี้แสดงว่าผู้ดูแลระบบ Tell me more ของคณะ/หน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ยังตั้งค่าชั่วโมงการสอบของ่ทานไม่ถูกต้อง ให้ทำการติดต่อไปที่ผู้ดูแลระบบ Tell me more ของคณะ/หน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ได้เลยครับ