สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: มีกำหนดการใหม่ เรื่องจำนวนเวลา แต่ยังสอบ progress ไม่ได้
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Wednesday, 18 February 2015, 10:08 AM
 

หากเกิดปัญหานี้แสดงว่าผู้ดูแลระบบ Tell me more ของคณะ/หน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ยังตั้งค่าชั่วโมงการสอบของ่ทานไม่ถูกต้อง ให้ทำการติดต่อไปที่ผู้ดูแลระบบ Tell me more ของคณะ/หน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ได้เลยครับ