สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Friday, 14 August 2015, 2:58 PM
 

การเข้าใช้งานระบบ Tell Me More จะต้องใช้รหัสผ่านที่ได้รับจากทางคณะนะครับ ไม่ใช่ PSU Passport ให้ลองติดต่อ admin Tell Me More ของคณะของตนเองเพื่อขอรับรหัสผ่านนะครับ