สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of WORAWICH KUNGKUSSARO
ไม่สามารถเข้าใช้ได้
by WORAWICH KUNGKUSSARO - Tuesday, 18 August 2015, 12:09 AM
 

ไม่สามารถเข้าใช้ได้ชื่อลงทะเบียนของผู้เรียนถูกระงับการใช้งาน กรุณาติดต่อผู้สอน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: ไม่สามารถเข้าใช้ได้
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Tuesday, 18 August 2015, 9:34 AM
 

account ของน้องหมดอายุแล้วครับ ปกติ account จะมีอายุ 1 ปี หากต้องการ account ใหม่ให้ติดต่อไปยังผู้ดูแล Tell Me More ของคณะของตนเองนะครับ