สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: ไม่สามารถเข้าใช้ได้
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Tuesday, 18 August 2015, 9:34 AM
 

account ของน้องหมดอายุแล้วครับ ปกติ account จะมีอายุ 1 ปี หากต้องการ account ใหม่ให้ติดต่อไปยังผู้ดูแล Tell Me More ของคณะของตนเองนะครับ