สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: การเข้าในงาน
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Wednesday, 19 August 2015, 11:50 AM
 

ปกติแล้ว account จะมีอายุ 1 ปีครับ account ของน้องน่าจะหมดอายุการใช้งานแล้ว ถ้าต้องการใช้งานระบบอีกให้ติดต่อไปทางผู้ดูแล Tell Me More ของคณะเพื่อขอ account ใหม่ครับ