สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of PHONGSAKORN PUNYANUKIT
การเก็บชั่วโมง tmm
by PHONGSAKORN PUNYANUKIT - Thursday, 20 August 2015, 10:23 PM
 

รหัส 57 จะเข้าไปเก็บชั่วโมงใน  tmm ของวิชาอึ้งทู ต้องเข้าไปที่ star หรือ start for user 56-57 ครับ

 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: การเก็บชั่วโมง tmm
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Friday, 21 August 2015, 10:52 AM
 

ขณะนี้ระบบ Tell Me More จะเปิดให้บริการพร้อมกัน 2 ระบบ คือ
 - START : ระบบใหม่ที่ใช้ในปีการศึกษา 2558
 - START FOR USER 56-57 : ระบบเดิมที่ใช้ในปีการศึกษา 2558

ปกติ account ของ Tell Me More จะมีอายุการใช้งาน 1 ปีหลังจากถูกสร้าง ดังนั้นเมื่อถึงเวลาเปิดภาคการศึกษาใหม่ account ของผู้เรียนที่ได้รับเมื่อปีการศึกษาที่แล้วก็น่าจะหมดอายุลงแล้ว สำหรับผู้เรียนบางคนที่ต้องการใช้ข้อมูลผลการเรียนที่ผ่านมาเพื่ออ้างอิงก็สามารถเข้าที่ START FOR USER 56-57 ได้ แต่ถ้าต้องการใช้งานในการเรียนรู้หรือเก็บจำนวนชั่วโมงก็ให้เข้าที่ START โดยต้องขอรับ account การใช้งานตัวใหม่จากทางคณะ/หน่วยงานของตนเองครับ