สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: สงสัยจำนวนชั่วโมงที่ต้องเรียนค่ะ
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Monday, 24 August 2015, 9:39 AM
 

การตั้งค่าจำนวนชั่วโมงตามคะแนนที่นักศึกษาสอบได้จะทำโดยผู้ดูแลระบบของคณะครับ ไม่ได้ทำอัตโนมัติโดยระบบ เป็นไปได้ว่าทางผู้ดูแลระบบของคณะยังไม่ได้ดำเนินการให้ครับ ขอให้ติดต่อไปยังผู้ดูแลระบบของคณะของตนนะครับ