สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: เข้าใช้งานไม่ได้
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Thursday, 3 September 2015, 9:18 AM
 

account ที่ใช้งานอยู่หมดอายุแล้วนะครับ ปกติแล้ว account จะมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่สร้าง ในกรณีนี้ต้องติดต่อขอ account ใหม่จากทางคณะของตนเองครับ