สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of WACHIRAWIT WANGSATITTONGBAI
กำหนดการเรียน
by WACHIRAWIT WANGSATITTONGBAI - Wednesday, 23 September 2015, 8:18 PM
 
  • ต้องเรียนถึงกี่ชั่วโมง? และต้องทำเสร็จก่อนถึงเมื่อใดครับ?
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: กำหนดการเรียน
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Friday, 25 September 2015, 9:15 AM
 

จากรูปที่แนบเป็นกำหนดการที่ออกจากส่วนกลางของ Tell Me More แต่ว่าแต่ละคณะอาจจะปรับเปลี่ยนกำหนดการและจำนวนชั่วโมงที่ต้องเรียนเพื่อให้เหมาะสมต่อการดำเนินการของคณะ ดังนั้นถ้าต้องกา่รข้อมูลที่ถูกต้องจะต้องสอบถามผู้ดูแล Tell Me More ของคณะของตนเองครับ

 

นอกจากกำหนดการอันนี้แล้วจะมีการระบุจำนวนชั่วโมงเรียนเพิ่มเติมจากรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานอีก สำหรับข้อมูลของวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานก็ให้ตามจากผู้สอนของรายวิชานะครับ