สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: บทเรียน Crossword Puzzle : Translate
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Friday, 16 October 2015, 10:16 AM
 

บทเรียนดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงได้เมื่อเข้าใช้งานระดับ Intermediate+ : Speaking & Listening ครับ เพราะในบทเรียนจะมีส่วนของ listening ด้วย