สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหา

 
 
Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: ทำแบบทดสอบไม่ได้
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Monday, 19 October 2015, 6:03 PM
 

วิธีแก้ไขคือให้ทำการ reset Internet Explorer นะครับ
 
1) คลิกที่เมนูรูปเฟืองของ Internet Explorer
2) เลือก Internet options
3) เลือกแถบ Advanced
4) คลิกที่ปุ่ม Reset
5) เลือก Delete personal settings
6) คลิกที่ปุ่ม Reset
7) ปิด Internet Explorer แล้วเปิดใหม่
8) ทำการตรวจสอบเครื่องตามขั้นตอนในลิงก์ http://tmm.psu.ac.th/mod/page/view.php?id=14