ขั้นตอนการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ก่อนการใช้งานครั้งแรก

1) รับรหัสผ่านการใช้งานจากเจ้าหน้าที่ของคณะ / หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่

2) ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้

- ต้องใช้งาน Internet Explorer เท่านั้น (จะแสดงผลได้ดีใน Version 11)

 

- สามารถใช้งานได้ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ติดตั้งองค์ประกอบเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการใช้งานโปรแกรม Tell Me More

- เปิด Internet Explorer แล้วคลิกที่รูปเฟือง แล้วคลิกที่ Internet options

 


- คลิกที่แถบ Privacy แล้วคลิกที่ปุ่ม Settings

 


- พิมพ์ *.psu.ac.th ในช่อง Address of website to allow แล้วคลิกที่ปุ่ม Add

 


- คลิกที่ปุ่ม Close

 


- เข้าหน้าเว็บ http://tmm.psu.ac.th แล้วคลิกที่รูป Check your computer's configuration

 


- รอระบบทำการตรวจสอบองค์ประกอบพื้นฐาน

 


- คลิกที่ลิงค์ Install Auralog Component

 


c- คลิกที่ลิงค์ Install Auralog Components แล้วคลิกที่ปุ่ม Run รอจนกระทั่งการติดตั้งเสร็จสิ้น

 


- ปิด Internet Explorer แล้วเปิดใหม่ แล้วทำการตรวจสอบองค์ประกอบพื้นฐานซ้ำอีกครั้ง หากติดตั้งองค์ประกอบพื้นฐานสมบูรณ์จะได้ผลดังรูป

 


Note : ในขั้นตอนการตรวจสอบองค์ประกอบพื้นฐาน หากระบบต้องการให้ติดตั้ง Flash Player ขอให้ทำการติดตั้งจาก http://get.adobe.com/flashplayer/ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วให้ปิด Internet Explorer แล้วเปิดใหม่ แล้วทำการตรวจสอบองค์ประกอบพื้นฐานซ้ำอีกครั้ง

- ต้องมีหูฟัง

 


- ระหว่างการสอบเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา

Last modified: Wednesday, 8 October 2014, 9:27 AM