ลืมรหัสผ่าน ทำอย่างไร?

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อลืมรหัสผ่าน

1) เข้าไปที่ http://tellmemore.psu.ac.th/TMM62/portalCOR/modportalCOR.axrq แล้วคลิกที่ Forgot your password? / ลืมรหัสผ่าน?

 


2) กรอก e-mail นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในช่อง E-mail address แล้วกดปุ่ม Confirm ระบบจะส่งรหัสผ่านไปให้ทาง e-mail ที่กรอกไว้

 

 


Note :
e-mail ของนักศึกษาที่กรอกในขั้นตอนที่ 2 ปกติแล้วจะเป็น e-mail ของมหาวิทยาลัย เช่น 5510010001@email.psu.ac.th

(ดูขั้นตอนการเปิดใช้งานได้จาก http://www.cc.psu.ac.th/studentemail)

**ยกเว้นผู้เรียนบางคนที่ได้เคยแจ้งเปลี่ยน e-mail กับผู้ดูแลระบบแล้ว ขอให้ใช้ e-mail ตามที่เคยได้แจ้งเปลี่ยนแล้วแทน

Last modified: Tuesday, 24 December 2019, 10:20 AM