วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอสีเทาหลังจากเลือกบทเรียนของ Tell Me More (Last updated: 2016-01-18)

ลักษณะอาการ

หลังจากคลิกเข้าสู่บทเรียนแล้วจะพบกับหน้าจอสีเทาดังรูป

0-01

สาเหตุ

เกิดจาก Flash Player version 20.0.0.228 (version ล่าสุดเมื่อ 2015-12-08) หรือ Flash Player version 20.0.0.267 (version ล่าสุดเมื่อ 2015-12-29) หรือ Flash Player version 20.0.0.272 (version ล่าสุดเมื่อ 2016-01-05) เครื่องของผู้ใช้อาจถูกตั้งให้ทำการ upgrade version ของ Flash Player โดยอัตโนมัติจึงทำให้พบกับปัญหานี้

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ version ของ Flash Player ที่ติดตั้งในเครื่องของตนได้โดยใช้ Internet Explorer เข้าไปที่ http://www.adobe.com/software/flash/about/

0-02

วิธีการแก้ไขปัญหา

ให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน Flash Player version 20.0.0.228, 20.0.0.267 และ 20.0.0.272 โดยถอนการติดตั้งของ Flash Player version นี้เพื่อใช้งาน Flash Player version เก่า (19.0.0.245)

Windows XP และ Windows 7

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Uninstall Flash Player แล้ว run โปรแกรม

7-01

2. ปรากฏหน้าต่าง User Account Control ให้คลิกปุ่ม Yes

3. คลิกปุ่ม UNINSTALL

7-03

4. กดปุ่ม DONE

7-04

5. ดาวน์โหลดโปรแกรม Flash Player version 19.0.0245 แล้ว run โปรแกรม

7-05

6. กดปุ่ม Run

7-06

7. กดปุ่ม Install

7-07

8. ปรากฏหน้าต่าง User Account Control ให้คลิกปุ่ม Yes

9. กดปุ่ม Finish

7-09

10. หากตรวจสอบ version ของ Flash Player อีกครั้งจะพบว่าเป็น version 19.0.0.245

7-10

11. เสร็จสิ้น สามารถเข้าใช้งาน Tell Me More ได้ตามปกติ

Windows 8, Windows 8.1 และ Windows 10

1. เข้าไปที่ Control Panel แล้วเลือก Programs and Features

8-01

2. คลิกที่ View installed updates

8-02

3. ค้นหาหัวข้อชื่อ Security Update for Microsoft Windows (KB3119147) วันที่ติดตั้งจะอยู่หลังจากวันที่ 2015-12-08 คลิกขวาที่หัวข้อดังกล่าวแล้วเลือก Uninstall

8-03

4. กดปุ่ม Yes

8-04

5. รอซักครู่จนกว่าหน้าต่างดังรูปจะหายไป

8-05

6. จะพบว่ารายการ Security Update for Microsoft Windows (KB3119147) หายไป

8-06

7. ทำซ้ำข้อ 3-6 อีกครั้ง โดยค้นหาและถอนการติดตั้งของ Security Update for Microsoft Windows (KB3132372)

8. ทำซ้ำข้อ 3-6 อีกครั้ง โดยค้นหาและถอนการติดตั้งของ Update for Microsoft Windows (KB3133431)

9. หากปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้กดปุ่ม Restart Now แล้วเครื่องจะทำการ reboot 1 ครั้ง

10. หากตรวจสอบ version ของ Flash Player อีกครั้งจะพบว่าเป็น version 19.0.0.245

8-07

10. เสร็จสิ้น สามารถเข้าใช้งาน Tell Me More ได้ตามปกติ

Last modified: Monday, 25 January 2016, 10:21 AM